Reklamace

 

Na veškeré produkty se vztahuje zákonná záruční lhůta, pokud není u výrobku uvedeno jinak. Veškerá odpovědnost za vady a záruky se řídí charakterem zakoupeného zboží a vychází z obecně platných předpisů obchodního (pro právnické osoby) nebo občanského zákoníku (pro fyzické osob).

Ustanovení o odpovědnosti za vady a záruka jsou součástí našich obchodních podmínek.

 

Postup při reklamaci:

1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.

2.Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu  provozovny.

3.Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

 

Odstoupení od smlouvy :

Kupující má dle §53 odst. 7 občanského zákoníku, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího [email protected]. Jakým způsobem odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu opět přesně řeší naše obchodní podmínky.